1 रुपयात पीक विमा योजना: 3 वर्षासाठी राबविण्यास शासनाची मान्यता, शासनचा (GR) प्रसिद्ध : 1 Rupayat Pik Vima Yojana

1 रुपयात पीक विमा
राज्य सरकारने 1 रुपयांची पीक विमा योजना जाहीर केल्यानंतर, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेला 2023 ते 2026 या तीन वर्षात अंमलबजावणीसाठी ...
Read more